מועדי המפגשים


הקבוצה מקיימת מפגש בעברית מדי יום רביעי, ומפגש באנגלית מדי יום ראשון. שני המפגשים פתוחים למודטים מכל רחבי העולם, מתנהלים באותו המבנה, ועוסקים באותם התכנים בדיוק. ניתן להשתתף בשני המפגשים גם יחד, או רק באחד מהם, לפי בחירה.

שעות המפגש נקבעות ע"פ זמן ישראל, כמתואר בטבלה. השעות הבינלאומיות עשויות להשתנות בהתאם למעבר בין שעוני חורף וקיץ.
מועדי המפגשים