הקבוצה מקיימת מפגש בעברית מדי יום שלישי פנים-אל-פנים (או מפגש מקוון בימי רביעי), ומפגש מקוון באנגלית מדי יום ראשון. שני המפגשים פתוחים למודטים מכל רחבי העולם, מתנהלים במבנה דומה, ועוסקים באותם התכנים בדיוק. ניתן להשתתף בשני המפגשים גם יחד, או רק באחד מהם, לפי בחירה.

מפגשי המדיטציה בעברית מתקיימים ברמת-גן או בגבעתיים, ונושאים אופי חברתי פתוח. הם אינם כוללים שיעור מסודר, ומוקדשים לשיתופים, שאלות, דיוני עומק ותרגול מעשי.

שעות המפגש נקבעות ע"פ זמן ישראל, כמתואר בטבלה. השעות הבינלאומיות עשויות להשתנות בהתאם למעבר בין שעוני חורף וקיץ.

מועדי המפגשים