המפגש השבועי


המפגש מורכב מארבעה חלקים נפרדים:

18:00
היכרות, שיתופים ושאלות - (חלק ראשון)

השעה הפותחת מיועדת להיכרות עם מצטרפים חדשים, שיתוף חוויות מהתרגול, שאלות ותשובות, והסברים על היבטים שונים של טכניקת המדיטציה.

19:00
שעת מדיטציה - (חלק שני)

סשן המדיטציה העיקרי של הערב, שנמשך בדממה (ללא הנחייה) לאורך 60 דקות.
לטובת מודטים מתחילים, צליל פעמון מאפשר למדוט לפרקי זמן קצרים יותר, של 20 או 40 דקות.

20:10
השיעור המרכזי - (חלק שלישי)

הסבר מסודר על שלביה השונים של טכניקת המדיטציה, אופן הפעולה של המיינד, מגוון תכנים בודהיסטיים רלוונטיים, והדרך המובילה להארה ולשחרור מסבל.

21:00
דיון פתוח - (חלק רביעי)

שיחה פתוחה על תכני השיעור המרכזי, טכניקת המדיטציה, וחקירה משותפת של חוויות מהתרגול. המפגש מסתיים לאחר שהשאלה האחרונה נענתה, או ב-22:00 לכל המאוחר.

ניתן להצטרף למפגש בהתאם לחלקים שבהם רוצים להשתתף, וכן לעזוב עם סיומם.