שחרור מלא מסבל

עבור כל מי שמייחל לכך

דרך בהירה ופשוטה

שבהכרח מובילה להתעוררות

חופשית ונגישה לכל

בכל מקום בעולם