ניתן להצטרף להרפתקה עד תחילתה ב-11 ליוני - או עד שכל המקומות בה נתפסים (המוקדם מביניהם)