ניתן להצטרף להרפתקה עד תחילתה ב-12 לפברואר - או עד שכל המקומות בה נתפסים (המוקדם מביניהם)